de Vaarhandel te Stadskanaal voor al uw watersport benodigdheden

Nedelandse Hydrografie

Uitgaven van de dienst der Hydrografie
Koninklijke Marine

1800 serie, De officiële zeekaart voor de kust en binnenwateren. Deze kaarten zijn bestemd voor de beroeps- en recreatievaart. Elke atlas bevat een legenda met alle op deze kaarten voorkomende afkortingen en symbolen. De kaarten hebben een andere kleurstelling en symbolisatie dan de zeekaarten m.b.t. lichten, lichtsectoren, betonning, bebakening e.d., maar wijken in essentie nauwelijks af van de internationale normen.